TEKST en SPEL Komt dat zien bij wijze van waarnemen